Stichting de BomenriddersBOMENRIDDER NIEUWS

Geschiedenis van de Stichting De Bomenridders

Enkele jaren geleden werd het Winkelcentrum Hoogvliet gerenoveerd.

De bomen die het winkelcentrum sierden werden gekapt. Marcellus Hoornweg, kunstschilder te Hoogvliet, woont in het winkelcentrum. Hij was het met de gang van zaken niet eens.

Hij protesteerde door zich aan een boom vast te ketenen in ridderkledij.

Door de inwoners van Hoogvliet en de pers werd hij voortaan "bomenridder"genoemd. Het was een geuzennaam.

Eind 1997 werden 476 bomen gekapt voor een tijdelijke wegomlegging, de z.g.n. Digna- Johanna combivariant. Bewoners van de omliggende wijken waren hier furieus over. Echter, je kunt wel protesteren, maar als je verder dan 1 kilometer van te kappen bomen afwoont, heb je geen recht om voor de bomen op te komen, je bent dan geen rechtspersoon.

Dat ben je wel als stichting met donateurs, waarbij dan in de statuten moet staan dat je opkomt voor groen en milieu in een bepaald gebied.

Zeven betrokken mensen hebben toen een stichting opgericht, samen met Marcellus Hoornweg. Hij schonk ons zijn naam. Stichting De Bomenridders was een feit.

Het doel van de stichting:

Het doel van onze stichting is de mentaliteit van mensen naar bomen toe, te veranderen, maar vooral het denken van stedenbouwkundigen, architecten, bestuurders en ambtenaren.

Tot nu toe is het zo, als er ergens gebouwd gaat worden, gaan mensen die de plannen maken altijd uit van een kaal stuk land. Staan er bomen of struiken, dan worden die zonder pardon gekapt en weggehaald. Zo ontstaan de kale VINEX locaties. Woonoorden zonder kraak of smaak, doordat er geen grote bomen of struiken aanwezig zijn.

Zou er eerst gekeken worden hoeveel waardevolle bomen, heesters of struiken er op zo'n plek staan dan kan bij de bouw daar rekening mee worden gehouden.

Bomen zouden gespaard kunnen worden door een andere opstelling van de te bouwen huizen, of bomen zouden als het kan, tijdelijk geparkeerd kunnen worden. Het is niet alleen dat de omgeving gelijk veel leefbaarder is als er volwassen bomen staan, maar het scheelt ook veel geld, want bomen hebben behalve emotionele waarde ook geldwaarde!

97 % van de Nederlanders vindt het belangrijk dat er groen in hun naaste woonomgeving aanwezig is.

Stichting De Bomenridders strijd voor het behoud van bomen op een faire manier, met open vizier, zoals ridders betaamt.

Wilt u ook helpen door donateur te worden of ons te informeren over kapvergunningen die verleend zijn, of wilt u zelf een stichting oprichten voor het behoud van bomen in uw eigen omgeving, wij willen u altijd informatie verstrekken over deze materie.

Voorzitter Jeanne van der Velden.

Telefoon 010 416 18 79

Fax: 010 416 63 16

Ons gironummer: 7828479 voor donateurs t.n.v. Stichting De Bomenridders, Binnenban 100

Bijdrage; minimaal 5 euro per jaar.

( Inschrijving K.v.K. S136621)


De Bomenridderspagina is ter beschikking gesteld door Stichting Hoogvliet Digitaal