Site Informatie

©

Algemene voorwaarden betreffende het gebruik van onderdelen van deze site en het copyright op de inhoud van deze site.

Teksten en foto's zijn eigendom van de Stichting Hoogvliet Digitaal k.v.k. nummer: 24309983 -Rotterdam.
Het zondermeer gebruiken van afbeeldingen dan wel teksten is zonder uitdrukkelijke toestemming van Stichting Hoogvliet Digitaal, niet toegestaan.
Het maken van ,,deeplinks'' naar onderdelen van onze site is eveneens alleen voorbehouden aan instellingen waarmee we overeenkomsten op dat punt hebben gesloten. Op dit moment is dat de deelgemeente Hoogvliet en de Wijkraad Pernis.
Een ieder die deeplinks wenst te maken moet daarvoor een schriftelijke toestemming van SHD hebben, waarbij dan na een eventuele toestemming de plicht zal zijn om altijd een bron vermelding bij een dergelijke link te plaatsen.

We willen in principe niet worden opgenomen in systemen waarbij slechts een deel van onze site wordt weergegeven, dus geen deeplinks naar bepaalde onderdelen, naar ons Hoofd URL is zonder toestemming toegestaan, mits het vanaf een site is die niet indruist tegen onze principes, dus geen site die: racisme, fascisme, discriminatie, porno dan wel geweld en wantoestanden uitdragen.

Geschreven teksten zijn veelal geestelijk eigendom van de schrijver zelf, of zijn met toestemming van anderen opgenomen op de site.

Op een groot aantal foto's berust een copyright bij derden, op een ander groot deel berust dit recht bij SHD.

Het is daarom altijd raadzaam contact met ons op te nemen als u bepaalde onderdelen wenst te gebruiken voor eigen belang, al of niet met winstoogmerk.

Eigen verplichtingen

SHD verplicht zich om artikelen, dan wel beeldmateriaal, dat gebruikt wordt op onze site en van derden afkomstig is, met toestemming van de rechthoudende te plaatsen. Daarbij zullen wij ten allen tijde de bron vermelden.

Geen enkele verantwoording.

De Stichting Hoogvliet Digitaal, waaronder tevens Regiodirect valt, zal nooit verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor eventuele gevolgen van mededelingen dan wel afbeeldingen die op onze site zijn geplaatst.
Misleidende teksten en afbeeldingen van derden zijn door ons niet altijd te controleren en kunnen ook niet op ons conto worden geschreven.

Dit reglement is bij algemeen besluit goedgekeurd door het hoofdbestuur. 03-03-2001