DONATEURS , van harte welkom! ( Adverteren kan ook! )

Voor 15 Europiek hoort u er helemaal bij!
Stichting Hoogvliet Digitaal is er voor u!

Zoals elk initiatief, kost ook ons initiatief om Hoogvliet via een internetsite positief te profileren, geld.

Onze internet site, Hoogvliet Digitaal, is voor ons een instrument dat we gebruiken als ondersteuning voor vele andere activiteiten van de oprichter van deze site, Jan Koopmans.

Jan schrijft artikelen en columns voor verschillende bladen en kranten, hier in Hoogvliet is dat Weekblad Hoogvliet, tevens een sponsor van deze site.

Hij probeert met zijn geschrift zoveel mogelijk de positieve kant van Hoogvliet te belichten, hoewel hij zeker oog blijft houden voor de "mindere kanten" van deze vooruitstrevende deelgemeente.

Naast een goed contact met de deelgemeente en de makers van de site van deze deelgemeente, wil Koopmans graag een grotere zekerheid voor het continueren van Hoogvliet Digitaal op financieel gebied, de creatieve mogelijkheden zijn er volop, maar de centen worden steeds minder.

Het aantal complimenten voor onze site is groot, we ontvangen dagelijks prijzenswaardige opmerkingen over onze site en de dingen die we verder nog doen, maar met alleen een schouderklop kun je niet rondkomen.

Het is daarom nu echt tijd dat we uit diverse potjes moeten gaan proberen wat financiële bijdragen te halen.

Natuurlijk hopen we dat er sponsors komen opdagen, maar daarnaast beseffen we heel goed dat niet iedereen staat te dringen, want er zijn vele instellingen die geld nodig hebben.

Maar wij zijn echter van menig dat we niet zomaar een site zijn die, net als zovele, slechts bestaan omdat de makers graag wat te doen willen hebben, wij bestaan omdat we een doel voor ogen hebben.

Ons doel is duidelijk; Hoogvliet het imago bezorgen waar ze recht op heeft en de bewoners een site geven waar ze informatie kunnen krijgen over dat wat ze willen.

Overigens zonder daarbij over het hoofd te zien dat de deelgemeente ook een site heeft waar waanzinnig veel informatie is te verkrijgen over gemeentelijke zaken, wat overigens heel belangrijk is voor de inwoners die deze info nodig hebben.

Na bijna 12½ jaar actief Hoogvliet Digitaal, geheel op eigen kosten te hebben gemaakt, gaan we echt de boer op omdat we de lasten op termijn niet meer zullen kunnen dragen. Vandaar dat we het nu als Stichting hopen te kunnen verbeteren.

We hebben daarom de mogelijkheid gecreëerd om voor u als bezoeker een bijdrage te leveren aan het voortbestaan van Hoogvliet Digitaal.

Een ieder die minimaal € 15 Euro ( meer mag natuurlijk ) per jaar aan ons overmaakt is donateur en zal derhalve ook via een nieuwsbrief, die enkele keren per jaar zal verschijnen, op de hoogte worden gehouden van ons reilen en zeilen.

Mocht u interesse hebben dan kunt u contact met ons opnemen via ons postadres in Hoogvliet: Hoogvliet Digitaal, postbus 279, 3190 AG of u belt eerst even: 010 295 74 98

Ook kunt u natuurlijk direct minimaal € 15 Euro overmaken naar bankrekening (ABN): 57 88 28 537 t.n.v. Stichting Hoogvliet Digitaal, Hoogvliet.

Dan kunnen we door uw hulp meebouwen aan het Hoogvliet en Pernis zoals we dat allemaal willen!