Verenigingen in Hoogvliet

Bewonersraden/Huurverenigingen

In Hoogvliet hebben de huurders van Maasoevers zich per wijk
georganiseerd in Bewonersraden. Deze werken samen in de Vereniging van
Bewonersraden (VBR). De VBR onderhandelt namens de huurders met de
gemeente en de verhuurder. Elke huurder van Maasoevers kan daarom lid
worden van de VBR.

Telefoon 010-2161808.

HUURDERSVERENIGING HOOGVLIET, correspondentieadres secretariaat Treknet 12, 3192DK Voorlopig Emailadres gunol@planet.nl