Verenigingen in Hoogvliet

Biljarten

Biljartvereniging

Boomgaardshoek

Akkerwinde 1, 3191 RA

Telefoon: 438 19 44

Wijkgebouw de Zalmstek

Kruisnetlaan 190, 3192 KC

Tel: 438 39 65