Verenigingen in Hoogvliet

Fotografie

Fotoclub "Door De Lens", een activitieit van Stichting
Welzijn Hoogvliet

Fotoclub Door De Lens bestaat uit een groep fotoamateurs, welke
gedurende de maanden september tot en met juni wekelijks op maandagavond
bijeenkomt in Clubhuis Het Anker, Kruisnetlaan 190, 3192 KC Hoogvliet,
tel 010-4385605.
De clubavonden beginnen normaal om 20.00 uur en eindigen ± 22.00 uur.
Op werkavonden beginnen de clubavonden om 19.00 uur.
Op deze clubavonden bespreken de leden van de fotoclub hun foto's, er
worden werkavonden modelfotografie e.d. gehouden, er zijn werkavonden
waarop er op locatie gefotografeerd wordt enz.
De fotoclub is aangesloten bij de Fotobond.
De contributie bedraagt f 19,50/maand.
Inlichtingen over de fotoclub bij:
Eddie Dalm
Kievit 50
3191 DH Hoogvliet
Tel 010-4386948 (na 19.00 uur)

E-Mail ( alleen op werkdagen ) dalm@anat.fgg.eur.nl