Site Informatie

Uitgever: Jan Koopmans E-Mail: jk(apenstaart)hoogvliet.org
Correspondentieadres:
Opvraagbaar per e-mail
 
 
 
Stichting Hoogvliet Digitaal
Hoogvliet.
K.v.K. Rotterdam: 24309983
 
HD is opgericht op 1 mei1995 te Hoogvliet
(HD=Hoogvliet Digitaal)

De Stichting is opgericht op
dinsdag 5 september 2000
statuten van SHD

Adverteren of donateur worden
Stichting Hoogvliet Digitaal
http://www.hoogvliet.org
Hoogvliet Digitaal is een initiatief van Jan Koopmans.
Regiodirect (onderdeel van SHD)
http://www.regiodirect.nl
Regiodirect is een verlengarm van Hoogvliet Digitaal
HoogvlietPagina (onderdeel van SHD)
http://www.hoogvlietpagina.nl
Hoogvliet Pagina is een uitbreiding van Hoogvliet Digitaal
Speelwereld
http://www.speelwereld.nl
Is voor overname beschikbaar
Verrassend Anders www.hoogvliet.org/verrassend/ Verrassend Anders is een initiatief van Donnie Jelsma en Jan Koopmans
www.hoogvlietdigitaal.nl indirecte url Hoogvliet Digitaal
www.mooihoogvliet.nl Directe url naar fotoalbum van Hoogvliet Digitaal
www.sportzeskamp.nl Is voor overname beschikbaar
www.winkelcentrum-hoogvliet.nl Overgedaan aan de winkeliers
 Webservice onderdeel
 Website over Tussenwater
 vriendendienst
diverse sub domeinen t.b.v. forums-chatboxen

Sponsors/subsidie/ondersteuners

Weekblad Hoogvliet
Flamingo, stg. ODA

Jan Koopmans-prive
 

Hoogvliet Digitaal is ontstaan uit idealisme

We leggen er de nadruk op dat we niet de site zijn van de deelgemeenteraad Hoogvliet, wel is er sprake van gedegen overleg tussen hen en ons.

Zoals wij niet de verantwoordelijkheid nemen voor publicaties van de deelgemeente, zo kan de deelgemeente nooit verantwoordelijk worden gesteld voor publicaties die Hoogvliet Digitaal doet.

Met dank aan: Hans Elemans ( voormalige deelraadsvoorzitter) voor zijn positieve steun aan ons initiatief.

Donateur is een ieder die minimaal € 12.- per jaar overmaakt op het rekening nummer van de Stichting Hoogvliet Digitaal.
Het banknummer van de stichting is: ABN, 57 88 28 537 t.n.v. de penningmeester Stichting Hoogvliet Digitaal. Hoogvliet.

.

Jan Koopmans-Redactie/foto's/journalistiek/aanspreekpunt -Voorzitter
Meine Koopmans-Ontwerpen/HTML techniek/systeembeheer - bestuurslid alg.
Jolanda Maas- advies/administratie/ - Penningmeester

Externe fotografie: diverse free-lancers

We beheren/onderhouden:

Eigen server achter wachtwoord
Totaal omvat SHD 81 websites

Voorwaarden en copyright betreffende deze site.

Disclaimer
De informatie op deze site is met uiterste zorg samengesteld. Aan de inhoud van gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Copyright ©1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012--- 2016 Stichting Hoogvliet Digitaal
Alle rechten voorbehouden. Alle afbeeldingen en teksten op deze site zijn eigendom van de Stichting Hoogvliet Digitaal of Jan Koopmans. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Hoogvliet Digitaal of Jan Koopmans.